WSPARCIE PROJEKTÓW FUNDACJI VERITAS

 

Wspólnie możemy kreować przestrzeń, gdzie ludzie mają okazję odkrywać siebie. Wierzymy, że każdy człowiek ma w sobie wyjątkowe bogactwo, którego odkrycie zmienia jakość życia. Twoja  darowizna to długofalowa pomoc wspierająca współtworzenie przestrzeni pod dokonanie tej zmiany.  

Jak możesz wesprzeć?

RAZEM TWORZYMY COŚ WIĘCEJ NIŻ ORGANIZACJĘ

Dobrostan psychiczny: Twoje wsparcie daje możliwości holistycznego rozwoju człowieka. W projektach fundacji uczestniczą różne środowiska: dzieci i młodzież (z placówek wychowawczych, rodzin z problemami, ale też zwyczajnych rodzin), osoby dorosłe, oraz seniorzy. Wykorzystując różne ścieżki i zainteresowania staramy się dać możliwość odnalezienia swojej drogi, sprawdzenia przez beneficjentów czy dobrze się na niej odnajdują i towarzyszenie w odkryciu, że jest się wystarczającym takim jakim się jest.

Edukacja: Umożliwiamy zdobycie umiejętności związanych między innymi z tworzeniem muzyki, śpiewem, artyzmem, ogrodnictwem i sportem. Tworzymy też środowiska, gdzie dorośli wspierają się wzajemnie w przygodzie rodzicielstwa razem z przedstawicielem terapii IFS, a także przestrzeń dla młodzieży, gdzie uczestnicy mogą sprawdzić kierunek własnych predyspozycji i odkrywać, że codzienność może być “zajawką na życie”. Wszystkie działania i zdobywane umiejętności są jedynie bazą. Nasze projekty mają ułatwić uczestnikom życie w zgodzie ze sobą, poszukiwanie dróg dotarcia do swojego wnętrza, aby uczyć się żyć coraz bardziej prawdziwie i satysfakcjonująco.

Poszerzanie świadomości: Organizujemy także większe wydarzenia w których wychodzimy do społeczności szerząc nasze wartości i towarzysząc w drodze do zwiększenia samoświadomości, odkrywania nowych horyzontów i holistycznego rozumienia siebie.

Poznaj projekty Fundacji

Zajawka na życie
Sounds Of Veritas
Sounds Of Veritas Festival
Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia
Radzi Rodzice
Ogród Potencjału

Więcej o projektach przeczytasz na naszej zakładce

Kim są beneficjenci Fundacji?

Beneficjentami Fundacji Veritas są osoby otwarte na poszukiwanie swojego miejsca, odkrywanie własnego wnętrza, potrzeb, uczuć i potencjału. W tej drodze każdy potrzebuje czegoś innego. Staramy się dostrzegać te potrzeby i dostosować do indywidualnej sytuacji: od wsparcia w formie bezpłatnego uczestnictwa, po budowanie atmosfery zaufania, otwartości i poszanowania każdego człowieka.

WSPARCIE CYKLICZNE

Dzięki tej formie możemy prowadzić płynnie nasze działania i rozwijać projekty.

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚ Z NAMI. TWOJE WSPARCIE JEST NIEZWYKLE CENNE DLA NAS I BENEFICJENTÓW

Bilans Informacja dodatkowa Rachunek zysków i strat Sprawozdanie merytoryczne Wprowadzenie do sprawozdania finansowego